Oratorium Een Nieuw Begin

 

Het Kerst Oratorium is gecomponeerd door Johan Bredewout en de teksten zijn van

Hans de Ruiter. In dit Oratorium wordt de heilsgeschiedenis, opgetekend in het Lukas evangelie, jubelend bezongen. Het kerstoratorium “Een Nieuw Begin” handelt over het kerstverhaal met o.a. teksten uit Lucas en Jesaja. De meeste muziek is oorspronkelijk,

maar er zijn ook twee bestaande koraalmelodieën in verwerkt, te weten “Hoe zal ik u ontvangen” en “Joy to the world”. De melodie van “Joy to the world” loopt als een rode draad door het gehele werk, steeds in een andere gedaante; soms in zijn geheel, maar vaak ook zijn het slechts enkele frasen uit de melodie die als muzikale bouwsteen fungeren in zowel een aantal koorgedeelten als in de begeleiding. Er zijn in het werk enkele korte schriftgedeelten opgenomen, waardoor het een boeiend geheel is om naar te luisteren.

18 december 2015

 

Uitgevoerd in de Ichthuskerk te Meerkerk. Met medewerking van: piano Dennis de Bruin, fluit Bianca de Vrind, viool Aalt van de Beek. Wim de Jong uit Meerkerk heeft de schriftgedeelten voorgelezen. Het geheel was o.l.v Warno Ruting.