Hartelijk welkom bij Regiokoor Musica Pro Deo

De naam van ons koor betekent: Muziek voor God.

augustus 2022

 

We gaan  vanaf 24 augustus het  

  Oratorium  

   ‘Het Nieuw Jeruzalem’

gecomponeerd door Johan Bredewout, tekst Hans de Ruiter

 

 instuderen onder leiding van onze nieuwe dirigent

Nelly van den Broek

 

 

Altijd al willen zingen en je wilt je niet helemaal binden aan een koor.

Wij bieden de mogelijkheid om als project lid dit stuk met ons in te studeren.

Het concert vindt plaats op D.V. zaterdag 19 november in de Herv. kerk in Meerkerk.

 

In dit Oratorium volgen we, in grote lijnen, het visioen van de apostel Johannes op Patmos uit De Openbaring van Johannes.

De teksten worden echter afgewisseld met relevante gedeelten uit het Oude Testament

en uit de Evangeliën.

Zó komt de werkelijkheid van het ‘aardse’ Jeruzalem in schril contrast te staan tot het Nieuwe Jeruzalem waar Johannes van schrijft.

Maar we horen ook Zacharia al profeteren van die stad van vrede, trouw en gerechtigheid.

De vraag van de discipelen aan de Here Jezus over het ‘wanneer’ van Zijn wederkomst,

de gelijkenis van de Wijze en dwaze maagden en het Dies Irea bepalen ons bij de ernst van het onderwerp.

De troostvolle aankondiging van de bruiloft van het Lam en het lied van de overwinnaars, voeren ons naar de bede: Kom, Here Jezus, Kom!

 

Zo wil dit werk een uitdrukking zijn van het intense verlangen van de gelovigen aller tijden die, vertrouwend op Gods Woord, uitzien naar de dag waarop Zijn rijk van vrede

en gerechtigheid zal aanbreken.

Alle tranen zullen dan gedroogd zijn als de gelovigen uit alle windstreken samenstromen in het Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt, waar Christus als koning heerst.

 

 

♫ zingt u/jij met ons mee?

 

Helaas moeten we voor deelname aan dit project een financiële bijdrage vragen, want met het geven van een concert zijn er aardig wat kosten gemoeid.  We hebben dit gesteld op 30 euro.

 

Voor opgave om mee te zingen en meer informatie email naar:  musicaprodeo@outlook.com

 

Van harte welkom🎵

 

We zingen dit stuk ook mee met de andere koren van Nelly D.V. 12 november in de Adventskerk in Alphen aan de Rijn. Daar kunt u als u wilt  ook in meezingen.

 Over ons

In februari 2015 is het koor gestart, wij richten ons meer op Chr. uitgebreidere stukken. In mei en juni hebben we onze eerste concerten gegeven, samen met de koren Shining en De Lofstem. We hebben het muziekstuk 'DAVID, de man naar Gods hart" van André van Vliet geconcerteerd.  Op 18 december 2015 gaven we ons eerste kerstconcert "Ëen Nieuw Begin" van Johan Bredewout in de Ichthuskerk te Meerkerk. Zie rubriek Repertoire welke muziekstukken we in ons korte bestaan al hebben uitgevoerd.