Passie- en Paasoratorium: Van Liefde Ongekend

 

Deze  bestaat uit 2 delen “Lam Gods” en “Christus is waarlijk opgestaan” de muziek is van Johan Bredewout de teksten zijn geschreven door Hans de Ruiter.

Bij het schrijven van dit Nederlandstalig oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden en de opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt.

 

Het evangelie van Marcus is kort en bondig: het lijkt wel of de schrijver haast heeft.

Zo wordt de lezer gegrepen door de ernst en de betekenis van dit gebeuren.

Bovenal door de grenzeloze liefde van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.

Dat is het centrale thema van het oratorium: “Van Liefde Ongekend”.

De titel is ontleend aan het bekende Engelse lied – My song is love unknown – van Samuel Crossman (1664).

De vertaling hiervan heeft een centrale plaats in het werk.

De gesproken gedeelten zijn bewerkingen van teksten uit het Marcus-evangelie en worden afgewisseld door gezongen commentaren en overwegingen.

Een prachtig muziekstuk waarin ook samenzang is opgenomen.

 

 

Zaterdag 20 april 2019 - hebben we dit oratorium in de Herv. kerk te Schoonrewoerd

uitgevoerd.

Begeleid door:

Harry Stijf - piano,  Bianca Vrind - dwarsfluit, Aleida Groeneveld - 1e viool, Nelske van Ginkel-Baan - 2e viool, Cora Donk - altviool, Aris Anninga - cello, Kees van Ginkel - hobo

        lector Gijs Kool

Geheel onder leiding van onze inspirerende dirigent Warno Ruting.