PSALMEN-concerten

De concerten staan in het teken van het:

 zingen van, luisteren naar, traditionele en bewerkingen van de berijmde psalmen

 De PSALMEN  zijn rijk van inhoud en

door de eeuwen heen op muziek gezet in allerlei variaties,

zij vormen voor velen een loflied,

een uiting van dank en een bron van troost.

-----------------------------------------------------------

Zaterdag 2 juni 2018 in de Dorpskerk te Hoevelaken

Zusterkoor "De Lofstem"uit Hoevelaken organiseerde het Psalmen-concert en wij hebben samen met hen gezongen o.l.v. Warno Ruting.

Herv. Psalmenvereniging uit Putten o.l.v.  C.J. Roest zong hun eigen repertoire.

De gezusters Brakel hebben ook eigen Psalm bewerkingen gezongen.

Psalm-bewerkingen die we hebben gezongen: 

  • Psalm    8           -  uit DAVID bewerking door J. Bredewout
  • Psalm  23           -  uit DAVID bewerking door J. Bredewout
  • Psalm 42/43      - 'k Blijf Hem prijzen in mijn lied - tekst H de Ruiter                                                                               Muziek J. Bredewout
  • Psalm  84            -  B. de Vries
  • Psalm 103/65   -  uit RUTH bewerking J. Bredewout
  • Psalm 121          - arr. A.J.T. van Maanen

                       -----------------------------------------------------------

Zaterdag 12 oktober 2019 in Ichthuskerk te Meerkerk

Deze avond werd door ons Regiokoor Musica Pro Deo – Meerkerk georganiseerd

en zusterkoor Herv. Geref. Koor “De Lofstem” uit Hoevelaken zong met ons mee.

o.l.v. Warno Ruting. 

Warno had een dubbelfunctie hij begeleide ons op de piano en dirigeerde ons.

Met medewerking van:  Chr. Geref. koor:  "Zingt des Hoogsten lof" uit Meerkerk

o.l.v. Marleen Vos - van Aalst zij was deze avond de vervangende dirigente.

Piet de Vries (organist) begeleide de samenzang en Zingt des Hoogsten lof.

  • Psalm    8            -  uit DAVID bewerking door J. Bredewout
  • Psalm  23           -  uit DAVID bewerking door J. Bredewout
  • Psalm 32             - uit DAVID tekst H. Maaijen/muziek A. van Vliet
  • Psalm 34 & 56  -  uit DAVID tekst C.D. Zonnenberg/muziek A. van Vliet
  • Psalm 42/43      - 'k Blijf Hem prijzen in mijn lied - tekst H de Ruiter                                                                               Muziek J. Bredewout
  • Psalm 121          - arr. A.J.T. van Maanen
  • Psalm 150         - Halleluja, prijst de Heer - teskt Hans de Ruiter Muziek J. Bredewout
  • Vader in de hemel    - uit oratorium Jezus op aarde van Marco den Toom

 

.