"A festival of nine lessons and carols"

Dit is een traditie in veel Anglicaanse kerken in de adventstijd.

Deze dienst, geïntroduceerd in de 19e eeuw, bestaat uit negen lezingen uit de Bijbel (Lessons)

die worden afgewisseld met kerstliederen (Christmas Carols) in een combinatie van

koorzang en samenzang.

Rond die tijd was namelijk weer belangstelling ontstaan voor oude Christmas Carols.

Na de eerste Wereldoorlog werd in Cambridge deze vorm voor het eerst onder de naam

A Festival of Nine Lessons and Carols geïntroduceerd door de King’s College.

Via de radio uitzendingen in het Britse Rijk werd deze dienst snel verspreid en enorm populair.

De lezingen zijn sinds het begin ongewijzigd gebleven: die komen uit Genesis, Jesaja, Lukas,

Mattheus en Johannes en vertellen het verhaal vanaf de zondeval tot aan de komst van Jezus.

De samenstelling van de carols verschilt echter jaarlijks.

Met één uitzondering het openingslied:  Once in Royal David’s City is traditiegetrouw.

Wij willen met u op weg gaan naar Kerst de boodschap van liefde, blijdschap en verwondering

overbrengen.  Naar het Licht, naar het bijzondere moment dat Gods Liefde door de geboorte

van Zijn Zoon als een lichtstraal doordringt in de duisternis.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Samen met projectkoor uit Zeist hebben we: "A festival of nine lessons and carols"

2x uitgevoerd en de organist deze avonden was Peter van Nes.

Algehele leiding Warno Ruting

Zondag 9 december 2018 in de Sionskerk, Jacob Catslaan 73 te Zeist

en

Zaterdag 15 december 2018 in de Herv. kerk te Lexmond

 

 De carols die we hebben gezongen: 

  • Once in royal David`s city                   -  tekst C.F. Alexander/muziek H.J. Gauntlett
  • Messiah! Bright Morning Star          - tekst en muziek Reba Rambo en Dony McGuire
  • Er is een roos ontloken                        - tekst Jan Wit/muziek Michael Praetorius
  • De lofzang van Maria                           - bewerking W. Barnard
  • Hoor, de engelen zingen de eer        - lied 481
  • Child in a manger                                  - John Rutter
  • Kings of Orient                                       - J.H. Hopkins arr. David Willcocks
  • Still, still, still                                            - Tr. Meg Peacocke   arr. Philip Ledger
  • Komt allen tezamen                             - arr. David Willcocks

-----------------------------------------------------------------------------------------------